Chính Sách Thanh Toán

Nhang Trầm Sạch hiện chấp nhận 2 hình thức thanh toán là thanh toán khi giao hàng và thanh toán chuyển khoản.

Đối với hình thức thanh toán khi giao hàng, sau khi nhân viên gọi điện thoại xác nhận đơn hàng và tổng giá tiền cần thanh toán và quý khách xác nhận thanh toán khi giao hàng, shop sẽ tiến hành đóng gói và giao hàng. Khi nhân viên bên đơn vị vận chuyển giao hàng, quý khách vui lòng thanh toán cho nhân viên giao hàng.

Đối với hình thức thanh toán chuyển khoản, sau khi nhân viên của Nhang Trầm Sạch gọi xác nhận đơn hàng và tổng số tiền cần thanh toán, quý khách vui lòng chuyển khoản tổng số tiền cần thanh toán theo số tài khoản bên dưới. Nội dung tin nhắn chuyển khoản: Tên_số điện thoại_nội dung cần thanh toán. Ví dụ: Nguyễn Văn A, 090xxx, thanh toán 2 hộp trầm hương. Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, shop sẽ tiến hành gửi hàng cho quý khách.

Thông tin tài khoản:

TPBank (ngân hàng Tiên Phong)

0004 6435 903

Tran Hao Anh