Combo nhang trầm hương NTS1

500.000 

1 hộp nhang thanh An Hương

  • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) 1.4mm, dài 21cm, cháy 45 phút
  • Số lượng: 80 thanh
  • Định lượng: 20g
  • Đơn vị tính: hộp

1 hộp nhang Tâm Hương

  • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) 1.4mm, dài 21cm, cháy 45 phút
  • Số lượng: 80 thanh
  • Định lượng: 20g
  • Đơn vị tính: hộp