Combo Nhang trầm hương NTS2

1.450.000 

1 hộp thanh trầm nguyên chất Định Hương

  • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) 1.2mm, dài 21cm, cháy 35 phút
  • Số lượng: 55 thanh
  • Định lượng: 10g
  • Đơn vị tính: hộp

1 hộp thanh trầm nguyên chất An Hương

  • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) 1.4mm, dài 21cm, cháy 45 phút
  • Số lượng: 80 thanh
  • Định lượng: 20g
  • Đơn vị tính: 1 hộp