Combo nhang trầm hương NTS4

260.000 

Nhang trầm không tăm Tâm Hương

  • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) 1.4mm, dài 21cm, cháy 45 phút
  • Số lượng: 80 thanh
  • Định lượng: 20g
  • Đơn vị tính: hộp

Nhang nụ trầm hương An Hương

  • Thông số kỹ thuật: cháy 15 phút
  • Số lượng: 65 nụ
  • Định lượng: 50g
  • Đơn vị tính: hộp