Nhang trầm hương không tăm Ikigai – Moonstar

265.000 

Số lượng: 39 thanh

Thành phần: Bột trầm hương nguyên chất

Thời gian cháy: 40 phút

Bao bì: hộp nhựa trắng