Nhang trầm hương không tăm Tâm Hương

200.000 

  • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) 1.4mm, dài 21cm, cháy 45 phút
  • Số lượng: 80 thanh
  • Định lượng: 20g
  • Đơn vị tính: hộp