Nhang trầm hương không tăm Trí Hương

600.000 

  • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) 1.2mm, dài 21cm, cháy 35 phút
  • Số lượng: 55 thanh
  • Định lượng: 10g
  • Đơn vị tính: hộp