Nhang vòng trầm hương Tâm Hương 2h

500.000 

  • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) vòng 5cm, cháy 2 tiếng
  • Số lượng: …
  • Định lượng: 50g
  • Đơn vị tính: hộp