Nhang vòng trầm hương Tâm Hương 18h

300.000 

  • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) vòng 12.5cm, cháy 18 tiếng
  • Số lượng: 10 vòng
  • Định lượng: 125g
  • Đơn vị tính: hộp