Nụ trầm Tâm Hương nhỏ

120.000 

  • Loại sản phẩm: Nụ trầm hương
  • Thông số kỹ thuật: cháy 15 phút
  • Số lượng: 65 nụ
  • Định lượng: 50g
  • Đơn vị tính: hộp