-9%
1.050.000 

Combo Nhang Trầm Hương cao cấp NTS3

Nhang trầm hương không tăm nguyên chất Định Hương

  • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) 1.2mm, dài 21cm, cháy 35 phút
  • Số lượng: 55 thanh
  • Định lượng: 10g
  • Đơn vị tính: hộp

Nhang trầm có tăm An Hương 30 cm

  • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) 2.8 mm, dài 39cm, cháy 80 phút
  • Số lượng: 80 cây
  • Định lượng: 120g
  • Đơn vị tính: 1 hộp
1.050.000