New

Nhang trầm hương có tăm cao cấp An Hương

 • Thương hiệu in trên bao bì: Thiên Trang
 • Khối lượng đóng gói 100 gram, số lượng 70 – 80 cây nhang
 • Kích thước nhang: chiều dài 30cm, đường kính thân nhang 3.2 mm
 • Thời gian cháy:  60 – 80 phút (không gió)
150.000 
New

Nhang trầm hương không tăm An Hương

 • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) 1.4mm, dài 21cm, cháy 45 phút
 • Số lượng: 80 thanh
 • Định lượng: 20g
 • Đơn vị tính: hộp
400.000 

Nhang trầm hương không tăm Định Hương

 • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) 1.2mm, dài 21cm, cháy 35 phút
 • Số lượng: 55 thanh
 • Định lượng: 10g
 • Đơn vị tính: hộp
1.000.000 

Nhang trầm hương không tăm Tâm Hương

 • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) 1.4mm, dài 21cm, cháy 45 phút
 • Số lượng: 80 thanh
 • Định lượng: 20g
 • Đơn vị tính: hộp
200.000 

Nhang trầm hương không tăm Trí Hương

 • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) 1.2mm, dài 21cm, cháy 35 phút
 • Số lượng: 55 thanh
 • Định lượng: 10g
 • Đơn vị tính: hộp
600.000 

Nhang vòng trầm hương Tâm Hương 18h

 • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) vòng 12.5cm, cháy 18 tiếng
 • Số lượng: 10 vòng
 • Định lượng: 125g
 • Đơn vị tính: hộp
300.000 

Nhang vòng trầm hương Tâm Hương 2h

 • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) vòng 5cm, cháy 2 tiếng
 • Số lượng: …
 • Định lượng: 50g
 • Đơn vị tính: hộp
500.000 

Nụ trầm Tâm Hương nhỏ

 • Loại sản phẩm: Nụ trầm hương
 • Thông số kỹ thuật: cháy 15 phút
 • Số lượng: 65 nụ
 • Định lượng: 50g
 • Đơn vị tính: hộp
120.000