Nhang vòng trầm hương Tâm Hương 18h

  • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) vòng 12.5cm, cháy 18 tiếng
  • Số lượng: 10 vòng
  • Định lượng: 125g
  • Đơn vị tính: hộp
300.000 

Nhang vòng trầm hương Tâm Hương 2h

  • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) vòng 5cm, cháy 2 tiếng
  • Số lượng: …
  • Định lượng: 50g
  • Đơn vị tính: hộp
500.000