Trầm hương miếng Ikigai – Moonstar

Khối lượng tịnh: 20 gram

Thời gian cháy: tuỳ lượng dùng

Bao bì: hộp thiếc ánh bạc

386.000