Vòng trầm hương 108 hạt nguyên liệu trầm tự nhiên

Tên sản phẩm: Vòng trầm hương

Số hạt: 108

Kích cỡ: 6 ly

Nguyên liệu: trầm tự nhiên Quảng Nam

Công dụng: Vòng trang sức cao cấp, vòng phong thuỷ.

 

Danh mục:
4.900.000 

Vòng trầm hương 14 hạt

Tên sản phẩm: Vòng trầm hương

Số hạt: 14

Dạng hạt: tròn

Số ly: 12

Chất liệu: Trầm tự nhiên Quảng Nam

Công dụng: Trang sức phong thuỷ

Danh mục:
3.200.000 

Vòng trầm hương 60 hạt

Tên sản phẩm: Vòng trầm hương 60 hạt charm sen vàng

Số hạt: 60

Số ly: 6 ly

Nguyên liệu: Gỗ trầm hương tự nhiên Quảng Nam

Công dụng: Vòng trang sức; vòng đeo phong thủy

Danh mục:
3.900.000