Nhang vòng trầm hương Tâm Hương 18h

 • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) vòng 12.5cm, cháy 18 tiếng
 • Số lượng: 10 vòng
 • Định lượng: 125g
 • Đơn vị tính: hộp
300.000 

Nhang vòng trầm hương Tâm Hương 2h

 • Thông số kỹ thuật: Đường kính (ĐK) vòng 5cm, cháy 2 tiếng
 • Số lượng: …
 • Định lượng: 50g
 • Đơn vị tính: hộp
500.000 

Nụ trầm Tâm Hương nhỏ

 • Loại sản phẩm: Nụ trầm hương
 • Thông số kỹ thuật: cháy 15 phút
 • Số lượng: 65 nụ
 • Định lượng: 50g
 • Đơn vị tính: hộp
120.000