Vòng trầm hương 108 hạt nguyên liệu trầm tự nhiên

4.900.000 

Tên sản phẩm: Vòng trầm hương

Số hạt: 108

Kích cỡ: 6 ly

Nguyên liệu: trầm tự nhiên Quảng Nam

Công dụng: Vòng trang sức cao cấp, vòng phong thuỷ.