Vòng trầm hương 14 hạt

3.200.000 

Tên sản phẩm: Vòng trầm hương

Số hạt: 14

Dạng hạt: tròn

Số ly: 12

Chất liệu: Trầm tự nhiên Quảng Nam

Công dụng: Trang sức phong thuỷ