Vòng trầm hương 60 hạt

3.900.000 

Tên sản phẩm: Vòng trầm hương 60 hạt charm sen vàng

Số hạt: 60

Số ly: 6 ly

Nguyên liệu: Gỗ trầm hương tự nhiên Quảng Nam

Công dụng: Vòng trang sức; vòng đeo phong thủy